Overheidsaanpak Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid. De landelijke stuurgroep GOC heeft een toekomst agenda opgesteld om in alle regio’s de integrale werkwijze te verankeren.

Integraal tenzij...

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland is een florerende industrie waar miljarden euro’s in omgaan. Criminelen verdienen geld aan onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en witwassen. Zoveel mogelijk geld en macht vergaren is het doel, waarbij gebruik van grof geweld niet wordt geschuwd.

Zonder hulp van de bovenwereld, geen succesvolle onderwereld. Criminele ondernemers zijn voor hun business afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Zo maken ze gebruik van financiële dienstverleners die de criminele winsten witwassen. Ook hebben zij legale logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en de overheid als vergunningverlener nodig.

Elke organisatie kan een bijdrage leveren bij de aanpak van het criminele ondernemersklimaat in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, OM, politie en de  Belastingdienst. Samen bepalen de verschillende organisaties wie het meest effectief het probleem kan aanpakken. Deze samenwerking werkt efficiënter dan wanneer iedere organisatie afzonderlijk opereert.